Welkom bij de Bahá'í gemeenschap van Utrecht

Meer informatie over Bahá’í geloofMeer informatie over Baha'u'llah

Introductie

Baha'is in Utrecht

De Utrechtse Bahá’í gemeenschap is net zo divers als de stad waar we in wonen. Mensen van verschillende nationaliteiten, leeftijden en sociale omstandigheden werken samen aan de visie van Bahá’u’lláh voor een betere wereld. De Bahá’í gemeenschap in Utrecht bestaat sinds 1961 en is een van de 100.000 plaatsen in de wereld waar Bahá’ís wonen. De Baha’is zijn betrokken bij gemeenschap opbouwende activiteiten zoals bijeenkomsten voor gebed en meditatie, kinderklassen, jeugdgroepen, en leerkringen.

Bijeenkomsten voor gebed en meditatie

In een gemeenschap waar gesprekken over de geestelijke dimensie van het menselijk bestaan ​​wortel schieten, ontstaan van nature bijeenkomsten voor gebed en meditatie. Er zijn geen rituelen, niemand heeft een speciale rol. De bijeenkomsten bestaan ​​grotendeels uit het lezen of zingen van gebeden en passages uit de bahá’í heilige teksten in een informele, maar respectvolle sfeer. In deze eenvoudige bijeenkomsten ontstaat een geest van gezamenlijke aanbidding. Deze geest begint dan de gezamenlijke inspanningen van de gemeenschap te doordringen. Deze geestelijke ontmoetingen zijn open voor iedereen en worden gehouden in tal van wijken in Utrecht.

Doe mee met bijeenkomsten voor gebed en meditatie

Kinderklassen

Het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving. Een fundamentele rol van het gezin is kinderen grootbrengen die verantwoordelijkheid nemen voor zowel hun eigen geestelijke groei als voor hun deelname aan de vooruitgang van de wereld. De gemeenschap speelt hier ook een belangrijke rol in. Bahá’ís bieden daarom in de wijk kinderklassen aan voor de leeftijd van 6-11 jaar. Zij zien de jonge generatie als de meest waardevolle schat die een gemeenschap kan bezitten. In hen ligt de belofte en garantie voor de toekomst. Echter om deze belofte te realiseren dienen kinderen geestelijk opgevoed te worden. In een wereld waar de vreugde en onschuld van de kindertijd zo gemakkelijk kan worden overweldigd door het aanhoudende nastreven van materialistische doeleinden, is de morele en spirituele opvoeding van kinderen van vitaal belang.

Doe mee met kinderklassen

Jeugdgroepen

Aan jeugd en jongeren is een speciale rol toebedeeld. In hen – alhoewel soms afgeschilderd als problematisch – zien we onbaatzuchtigheid, een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, gretigheid om over de wereld te leren en een verlangen een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Bahá’ís zetten samen met vrienden in de wijk jeugdgroepen op voor de jeugd van 12 tot 15 jaar, waarbij jongeren leren zich hiervoor in te zetten. Jongeren leven daardoor bewuster en zijn in staat positieve en negatieve krachten in de wereld te analyseren die invloed hebben op hun denken en doen. In jonge mensen vormen zich morele structuren die zij hun leven lang kunnen benutten. Kortom, jongeren krijgen gereedschap aangereikt om hun ware identiteit als nobel wezen te ontwikkelen en zij helpen de jeugd te navigeren door een cruciale periode in hun leven. Door het ontwikkelen van geestelijke kwaliteiten (deugden), intellectuele vermogens en capaciteiten voor dienstbaarheid aan de samenleving gaan jeugd en jongeren zichzelf zien als voorvechters voor positieve verandering in de wereld.

Doe mee met jeugdgroepen

Leerkringen

Het doel van leerkringen is om deelnemers kennis, geestelijke inzichten en vaardigheden te bieden waarmee zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenleving, beginnend in hun eigen buurt. Dit wordt gedaan in een reeks trainingen gebaseerd op de Bahá’í-geschriften.

De eerste training is Bespiegelingen over het Leven van de Geest. Dit boek onderzoekt geestelijke onderwerpen als gebed, meditatie, leven na de dood en de ontwikkeling van de ziel. De leerkringen worden gehouden in een omgeving welke bijdraagt aan de geestelijke bekrachtiging van deelnemers die zichzelf gaan zien als actieve en verantwoordelijke eigenaren van hun leerproces. De rol van de begeleider van een leerkring is niet kennis overdragen, maar het leerproces begeleiden waarvoor elke deelnemer zelf verantwoordelijk is. Deze trainingen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kunst, scheppen een bewuste basis voor een leven van dienstbaarheid.

De leerkringen, die meehelpen aan het ontwikkelen van de gemeenschap, worden in verschillende locaties in Utrecht aangeboden. Iedereen is welkom.

Doe mee met leerkringen

Film: Light to the World

Er ontvouwt zich een verhaal, een verhaal van de vooruitgang van de mens door de jaren heen, gedreven door de leringen van de boodschappers van God die de ontwikkeling van de mensheid aansturen, nu naar het begin van volwassenheid.

Tweehonderd jaar geleden is een dergelijke profetische Persoon verschenen: Bahá’u’lláh. Hij bracht leringen voor dit tijdperk die een einde betekenen van verdeeldheid en anders zijn,
waardoor de eenheid van de mensheid eindelijk tot werkelijkheid kan komen.

Ontdek meer door de verhalen van mensen uit verschillende landen van wie de levens zijn veranderd door het licht dat Bahá’u’lláh de wereld heeft gebracht.

Bekijk de film "Light to the World"