Viering van de 200ste geboortedag van Baha’u’llah

Op 22 oktober 2017 wordt de 200ste geboortedag van Baha’u’llah gevierd! Iedereen is welkom.

Ontvangst: 13.30 uur

Programma: 14.00-16.00 uur
Inclusief live-muziek, gebeden, toespraken, en de film “Licht aan de Wereld”

Receptie: 16.00 – 17.00 uur

Waar: Academiegebouw Universiteit Utrecht
Domplein 29, 3512 JE Utrecht

Download hier de uitnodiging

Over Baha’u’llah

Ongeveer 150 jaar geleden verscheen Bahá’u’lláh in Perzië en wijdde Zich aan de verheffing en opvoeding van de mensen. Hij verkondigde de eenheid van de wereld van de mensheid en leerde dat allen geschapen zijn en gevoed worden door de ene liefhebbende en genadevolle God. Hij bracht principes naar voren als de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de afschaffing van vooroordelen, de overeenstemming tussen wetenschap en religie en de noodzaak van universele opvoeding.

De koningen van het Oosten en de priesters van Perzië stonden tegen Hem op want zij vonden dat hun persoonlijke belangen niet gebaat waren met Zijn Leringen. Hij werd vervolgd, bespot en in ketenen geslagen. Zijn eigendommen en bezittingen in Perzië werden Hem afgenomen. Eerst werd Hij verbannen van Perzië naar Baghdád, toen naar Constantinopel, daarna naar Adrianopel en uiteindelijk naar de gevangenisstad ‘Akká.

Tijdens al deze beproevingen behield hij Zijn opgewektheid. Zijn vijanden deden er alles aan om Zijn grootheid te kleineren, maar Zijn faam groeide van dag tot dag. Omringd door vijanden deed Hij niets om Zichzelf te beschermen; integendeel, Hij was in Zijn geestelijke macht en kracht te allen tijde zichtbaar voor het aangezicht der mensen.

Tijdens Zijn leven was Hij intens actief, Zijn energie was onbeperkt. Nauwelijks een nacht werd rustig slapend doorgebracht. Hij leed opdat onzelfzuchtigheid en dienstbaarheid zichtbaar zouden worden in de wereld van de mensheid, opdat de Allergrootste Vrede gevestigd zou worden, opdat het menselijk geloof gesterkt zou worden, de menselijke geest tot zijn volste vermogen ontwikkeld zou worden en de mens de weerspiegeling en het evenbeeld van God zou worden. Bahá’u’lláh was werkelijk een Manifestatie van God en een Universele Opvoeder van de mensheid.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *