Utrecht, 15 maart 2018. Afgevaardigen van de baha’i gemeenschap Utrecht bezochten de Burgemeester, de heer Jan van Zanen ter gelegenheid van de 200 jarige viering van de Geboortedag van Baha’u’llah in oktober 2017. Zij overhandigden een speciaal cadeau aan de Burgemeester: een ingelijste postzegel die special voor de viering was ontworpen en gedrukt.

Het is precies 200 jaar geleden dat Bahá’u’lláh verscheen in Perzië. Hij zette zich in voor de verheffing en opvoeding van de mensen. Hij verkondigde de eenheid van de mensheid en zei dat iedereen is geschapen en gekoesterd wordt door één liefdevolle en genadige God. Hij vertelde over principes zoals de gelijkwaardigheid van man en vrouw, het wegnemen van vooroordelen, de overeenstemming tussen religie en wetenschap en de noodzaak voor universeel onderwijs. Mensen over de gehele wereld proberen Zijn visie te vertalen in hun eigen leven en leefomgeving.

Zo ook in Utrecht. De Burgemeester was blij te horen over de activiteiten die gaande zijn in Utrecht, in het bijzonder in de wijk Overvecht. Daar zijn honderden mensen betrokken bij gemeenschapsopbouwende activiteiten. Jong en oud en ongeacht welke afkomst en levensovertuiging, leren samen stap voor stap wat het betekent om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap in de wijk. De programma’s zijn voor alle leeftijden: van kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen.

De Burgemeester nodigde ook de Baha’i gemeenschap wederom uit voor de tweejaarlijkse ontmoeting met alle levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen in Utrecht komend najaar.

Het bezoek is ook geplaatst op het fotodagboek van de Burgemeester zelf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *