Discourse


Op elk moment, in sociale ruimtes op alle niveaus van de samenleving, is er een reeks lopende discourses die zich bezighouden met verschillende aspecten van het welzijn en de vooruitgang van de mensheid: discourses over onderwerpen als de gelijkheid van vrouwen en mannen, vrede, bestuur, volksgezondheid , en ontwikkeling, om er maar een paar te noemen.

Bahá’í streven ernaar om een bijdrage te leveren aan deze discourses. Dit wordt gedaan door een ​​leerhouding aan te nemen en een oprecht gesprek aan te gaan. Het doel is niet om specifieke oplossingen aan te rijken voor de problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zoals klimaatverandering, de gezondheid van vrouwen, voedselproductie en armoedebestrijding. Toch willen de Bahá’ís van Utrecht graag bijdragen aan deze discourses. Doormiddel van het delen van wat ze leren in hun pogingen om Bahá’u’lláh’s leringen in de praktijk te brengen. Om de beschaving vooruit te helpen en om te leren met en van andere gelijkgestemde individuen en groepen en zo bij te dragen aan deze discourses. 

Een van de manieren waarop de Bahá’í-gemeenschap capaciteit voor dit doel opbouwt, is door middel van seminars voor studenten. Deze seminars worden uitgevoerd door het Institute for Studies in Global Prosperity (ISGP) op nationaal en internationaal niveau en onderzoekt onderwerpen die vooral relevant zijn voor studenten en young professionals. 

Ben je student of geïnteresseerd om deel te nemen aan deze discourses dan ben je van harte welkom om contact op te nemen om deel te nemen aan een seminar of discourse.

Help je ook graag mee aan een mooier Utrecht? Neem vrijblijvend contact op!