Sociale actieBahá’ís spannen zich in doormiddel van sociale actie die is gericht op het bevorderen van het sociale en materiële welzijn van mensen van alle rangen en standen, ongeacht hun geloofsovertuiging of achtergrond. Dergelijke inspanningen worden gemotiveerd door de wens om de mensheid te dienen en bij te dragen aan constructieve sociale verandering. Samen vertegenwoordigen ze een groeiend leerproces dat zich bezighoudt met de toepassing van de leringen van Bahá’u’lláh, samen met kennis die is verzameld vanuit verschillende gebieden van het menselijk welzijn op de sociale realiteit.

Voor Bahá’ís wordt sociale actie nagestreefd in de overtuiging dat elke bevolking het pad van haar eigen vooruitgang in handen heeft. Sociale verandering is geen project dat de ene groep mensen uitvoert ten behoeve van een andere.

Help je ook graag mee aan een mooier Utrecht? Neem vrijblijvend contact op!