Eenheid van de Mensheid
De overtuiging dat we tot één menselijke familie behoren is hart en ziel van het bahá’í-geloof. “Gij zijt allen de bladeren van één boom en de druppels van één oceaan.” Het bahá’í-geloof leert ons dat de tijd gekomen is voor de mensheid om elkaar te beschouwen als één volk, als burgers van één land. De wereld rond gaat de menselijke samenleving nieuwe wegen en de uiteindelijke trend is duidelijk. Wij zijn getuige van niets minder dan de omvorming van de menselijke samenleving in een planetaire beschaving.

“Zuiver uw ogen dat gij niemand als verschillend van uzelf beschouwt. Zie geen vreemden; zie liever alle mensen als vrienden, want liefde en eenheid zijn moeilijk bereikbaar als gij uw blik richt op het anders zijn.”—‘Abdu’l-Bahá

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar een van de volgende websites: