Eenheid van God


Bahá’ís geloven dat er maar één God is, de Schepper van het heelal, de Alwetende, de Al-liefderijke, de Albarmhartige. Het is onmogelijk voor enig schepsel om waarlijk de werkelijkheid van God te verstaan. Hoe groots of verbeeldingrijk onze voorstelling van God ook is, ze zal altijd begrensd zijn door de beperkingen van de menselijke geest.

Doorheen de tijd heeft God naar de mensheid een reeks van goddelijke Opvoeders gestuurd – gekend als Manifestaties van God – waarvan de onderrichtingen de basis waren voor de vooruitgang van de beschaving. Onder deze goddelijke Manifestaties waren Abraham, Krishna, Zoroaster, Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed. Bahá’u’lláh, de laatste van deze Boodschappers, legde uit dat de godsdiensten van de wereld uit dezelfde Bron komen en in essentie de opeenvolgende hoofdstukken zijn van één goddelijk Geloof. Hoewel de ware aard van God ons altijd zal ontgaan, is het doel van ons leven Hem te erkennen, lief te hebben en dichter bij Hem te komen. “Ik heb in u een ademtocht van Mijn eigen geest geblazen, dat gij Mij kunt liefhebben.”

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar een van de volgende websites: