GelijkwaardigheidZowel in poëtische als praktische taal beschrijven de bahá’í-leringen man en vrouw als gelijkend op de twee vleugels van een vogel. Het is duidelijk dat een vogel niet echt naar grote hoogte kan opstijgen noch al de ingewikkelde vaardigheden ontwikkelen die voor een vlucht van pas komen als de vleugels niet evenwichtig zijn, zowel in kracht als in hun samenspel met elkaar. Het ontzeggen van volledige gelijkwaardigheid tussen man en vrouw is een bron van diepe verstoring waarvan de effecten de spirituele, sociale en materiële vooruitgang verhinderen. Daardoor “wordt de vrouw onrecht aangedaan en worden schadelijke houdingen en gewoonten in de mensen bevorderd, die vanuit het gezin, in het werk, in het politieke leven, en uiteindelijk tot in internationale verhoudingen worden meegedragen. Er zijn geen morele, praktische of biologische argumenten, waarmee een dergelijke ontkenning kan worden gerechtvaardigd.” Het bereiken van volledige gelijkwaardigheid tussen de geslachten is één van de meest belangrijke voorwaarden om een verenigde wereld te bouwen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar een van de volgende websites: