Wetenschap en religieHet bahá’i-geloof leert dat wetenschap en godsdienst, hoewel verschillend in hun benadering van de waarheid, toch verenigbaar en complementair zijn. Beide zijn wegen om de waarheid te beschouwen en beide zijn waardevolle aspecten van ons mens-zijn.

Bahá’ís verwerpen de opvatting dat er een inherent conflict bestaat tussen wetenschap en godsdienst. Hun harmonie is één van de fundamentele principes van het bahá’í-geloof, waardoor we beschermd zijn tegen een overdreven ijver of het opkomen van bijgeloof in de godsdienst of een gebrek aan ethische beschouwingen of morele controles in de wetenschap. “Godsdienst is” volgens de bahá’í-geschriften, “de zichtbare expressie van de goddelijke werkelijkheid. Daarom moet hij levend, bezield, ontroerend en vooruitstrevend zijn.” “Wetenschap is de eerste uitstroming van God naar de mens. Alle geschapen dingen zijn een uitdrukking van het potentieel tot materiële volmaaktheid, maar de kracht van verstandelijk onderzoek en wetenschappelijke verworvenheid is een hogere deugd die enkel de mens ontwikkelt.”

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar een van de volgende websites: