Verwijdering van vooroordelenDe bahá’í-leringen vragen ons met eigen ogen te zien en niet met de ogen van anderen, eerlijk te zijn in al onze zaken, niet gehaast of in woede te spreken en alle zaken op hun verdiensten te beoordelen eerder dan naar de mening van de samenleving of de tradities van onze voorouders. Een vooroordeel is een foute voorstelling of vooropgezette mening van anderen, gebaseerd op onwetendheid, die ons blind maakt voor het feit dat we iedere persoon eigenlijk moeten beschouwen als een geestelijk wezen met unieke talenten en mogelijkheden, als “een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde.” Sterke banden smeden met mensen van elke rang en stand is het tegengif voor de bijtende ziekte van vooroordeel. “Zoek[t] liever naarstig naar de waarheid en maakt allen tot uw vrienden”, zei ‘Abdu’l-Bahá.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar een van de volgende websites: